Hakkımızda

İzmir Akademi, 2021 yılında kurulmuş bir dernektir. Tam adı İZMİR AKADEMİ DERNEĞİ’ dir.

Amacı bilimsel yayıncılık yapmak, kongre/sempozyum/çalıştay/konferanslar düzenlemek, disiplinlerarası proje ve eğitimler organize ederek akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Bu kapsamda 2022 yılı Nisan ayı itibarı ile 4 farklı bilimsel dergi, 1 adet konferans ve çok sayıda kitap yayınlamış ve yayınlamaktadır.

Üyelerinin büyük bölümü ülkemizin çeşitli üniversitelerinde aktif olarak görev yapan akademik personelden oluşmaktadır.

Derneğimiz bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak üstüne düşen sorumluluğun farkında olarak akademik yayıncılığı etik ilkelere riayet ederek, ücretsiz ve açık erişim ilkelerini gözeterek sürdürmektedir. Tüm süreçleri iç denetim ve ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Dernek ile ilgili tüm bilgiler üyeler ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.