Uluslararası Ticaret ve Küresel Gelişmeler

ULUSLARARASI TİCARET ve KÜRESEL GELİŞMELER
Bilimsel Araştırma Kitabı

Kitap Editörleri

Dr. Mustafa Ünüvar, Dr. Önder Canveren, Dr. Çağdaş Cengiz

Yayınevi ve Ücret

Kitap ÜAK ve Akademik Teşvik kriterleri bakımından Uluslararası Yayınevi niteliğine sahip bir yayınevi tarafından basılacaktır. Kitabın elektronik ve basılı olarak yayınlanması ve yayıneviyle anlaşıldığı takdirde çevrimiçi olarak erişime açık (open access) olması planlanmaktadır. Yayınevi bilgileri sözleşme yapıldıktan sonra paylaşılacaktır. Kitabın basımı için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Temel Konu Başlıkları

 • Uluslararası İşletmecilik (üretim, pazarlama, insan kaynaklari, küresel TZY)
 • Teknoloji ve Küreselleşme
 • Küreselleşme ve Kültürel Etkileşim
 • Politik Ekonomi
 • Ülkelerin Ekonomik Gelişmesi
 • Doğrudan Yabancı Yatırım
 • Bölgesel Ekonomik Bütünleşmeler
 • Uluslararası Para Sistemi
 • Uluslararası Finansal Sistem
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Uluslararası İktisat
 • Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler
 • …ve bu bağlamlar üzerinden uluslararası ticarete ve sermaye hareketlerine dair konular.

Önemli Not : Tüm yazarlar, kitabın güncelliği açısından bölüm içerisinde veya sonuç/değerlendirme kısımlarında Covid-19 pandemi sürecinin, inceledikleri konuya/alana etkisine ve varsa buna dair öngörülerine bir iki paragraf değinmelidir.

Önemli Tarihler

 • Bölüm Önerisi (Özet) Son Gönderim Tarihi: 10.04.2021 ( Farklı bölümlerde aynı alt başlıkların bulunmasını önlemek adına ve yayınevine yapılacak ön bilgilendirme için bölüm içeriklerinin bildirilmesi önemlidir)
 • Bölüm Önerisi Kabul/Ret Bildirim Tarihi: 15.04.2021
 • Nihai Bölüm Gönderim Tarihi: 15.05.2021
 • Editörlerden Geri Dönüş: 30.05.2021
 • Düzenlenmiş Bölümlerin Gönderilmesi: 15.06.2021
 • Planlanan Yayın Tarihi: 30.06.2021

Bölüm Gönderimleri

Bölüm gönderimi mustafa.unuvar@deu.edu.tr, onder.canveren@deu.edu.tr veya cagdas.cengiz@deu.edu.tr adreslerinden herhangi birine yapılmalıdır. Gönderilen metinler orijinal olmalıdır. Başka bir yerde yayınlanmamış olmalı veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmamalıdır. Bölümler değerlendirmeye alınmadan önce iThenticate intihal programı ile incelenecek olup, benzeşme oranı %15’in üzerinde olan bölümler iade edilecektir.

Yazım Kuralları

Bölümlerin en az 5000 kelime olması gerekmektedir. Bölümlerde gerektiğinde tablo, grafik, resim veya şekiller kullanılabilir. Ancak bu görseller, bölüm içerisinde “baskın” olmamalıdır. Resim vb. görseller kullanılırken, kitabın siyah-beyaz basılacağı dikkate alınmalıdır.

Bölüm başlıkları, ana başlıklardan alt başlıklara doğru düzenlenmelidir. Bölümlerde “Özet” olmayacak, her bölüm GİRİŞ kısmıyla başlayacaktır. GİRİŞ başlığı numaralandırılmamalıdır. Ana başlıkların tamamı Times New Roman 12 punto, büyük ve kalın yazı tipinde; alt başlıklar Times New Roman 12 punto, sadece ilk harfi büyük ve kalın yazı tipinde yazılmalıdır. Örnek:

GİRİŞ
—–
1.1. YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK KAVRAMLARI
1.2. YÖNETİM TEORİLERİ
1.3. YÖNETİM FONKSİYONLARI
1.3.1. Planlama
1.3.2. Örgütleme
1.3.3. Yöneltme
1.3.4. Koordinasyon
1.3.5. Denetleme
1.4. GÜNCEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
KAYNAKÇA
Şablon:

Yazı karakteri : Times New Roman Punto büyüklüğü : 12

Paragraf Düzenlemesi:

Hizalama : İki yana yasla

Anahat düzeyi : Gövde metni

Girinti Sol : 0 ,   Girinti Sağ:0,  İlk satır: 1,25 cm

Aralık Önce : 0, Aralık Sonra: 8 nk,  Satır aralığı: 1,5

Sayfa Düzenlemesi:

Kenar boşlukları : Üst: 4 cm , Alt: 3 cm,  Sol: 4 cm ,  Sağ: 2 cm,  Cilt Payı: Sol

Kâğıt

A4, Genişlik: 21 cm, Yükseklik: 29,7 cm

Atıf ve Kaynakça Yöntemi:

Atıflarda “dipnot,” Kaynakçada ise “Klasik” yöntem kullanılmalıdır.

Detaylar için bkz. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu:

https://sbe.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/tezKlavuz.pdf

Tablo ve şekiller için de kılavuzdaki kurallar takip edilmelidir.