Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler

KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI

Değerli bilim insanları,

Yeni teknolojik gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkilerini takip edebilmek, mevcut sorunları tartışabilmek, geleceği öngörebilmek ve bunları akademik anlamda belgelendirebilmek amacıyla hazırlamakta olduğumuz “Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler” başlıklı uluslararası nitelikteki kitap projemize sizlerin de katkı sunması bizleri onurlandıracaktır. Çağrımız, teknolojik değişim ile uluslararası ilişkiler/uluslararası politika arasındaki etkileşim üzerine ileri düzeyde ve disiplinler arası akademik katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Kitabımız uluslararası nitelikte bir yayınevi tarafından yayımlanacaktır. Türkçe literatüre katkı sunması amacı ile yayın dilinin Türkçe olması planlanmıştır. Uluslararası ilişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Avrupa Çalışmaları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Finans gibi sosyal alanlar ile Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği gibi teknik alanları sentezleyebilen teorik ve/veya ampirik çalışmalar, kitap bölümü olarak kabul edilecektir.

Kitap, elektronik ortamda ve PDF formatında yazarlara gönderilecektir. Kitabın ISBN ve e-ISBN numarası olacaktır. Yayınımız uluslararası kitap niteliğinde olacağı için akademik teşvik ve doçentlik için gerekli tüm kriterleri karşılayacaktır. Bölüm sayısı açısından kısıtlı kontenjana sahip olmamız nedeniyle “Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler” başlıklı kitap projemize katılmak isteyen yazarların kesin kayıt yaptırmalarını önemle rica ederiz. Kesin kayıt için aşağıda belirtilmiş iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Kitap hakkındaki detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla…

Dr. Çağdaş CENGİZ (Uluslararası ilişkiler alan editörü)
Dr. Ömer AYDIN (Teknoloji alan editörü)

 

İçerik, Kapsam ve Konu Başlıkları:

Teknoloji, uluslararası ilişkilerde belirleyici bir role sahiptir. Dönüştürücü süreçler bütünü olarak teknolojik gelişim; sosyal, ekonomik ve politik ilişkilerin yanı sıra ülkeler ve bölgeler arası ilişkileri derinden etkiler. Teknolojik gelişmişliğin veya teknolojiye erişimin düzeyi, uluslararası ilişkilerin doğasını şekillendirir. Teknolojinin uluslararası ilişkileri ne düzeyde etkilediğini belirleyen temel dinamikler, bilim insanlarınca tespit edilir ve tartışılır. Bu bağlamda, Uluslararası ilişkiler boyutlarıyla ele alınmak kaydı ile editörlerce belirlenmiş olan konu başlıkları ana hatları ifade edecek şekilde aşağıda listelenmiştir (Konu başlıkları yanında bu konuda önerilmiş bölüm sayısı belirtilmiştir. Çok fazla bölüm önerisi verilmiş konu başlıklarında yeni öneri kabul edilmeyebilir. Detaylı bilgi için editörlere ulaşınız.):

 • Bilim ve Uluslararası İlişkiler (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Bilgi Teknolojileri ve Uluslararası İlişkiler
 • Sosyal Medya ve Uluslararası İlişkiler (2 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Kripto Para ve ve Uluslararası İlişkiler (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Blokzinciri ve Uluslararası İlişkiler
 • Siber Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Endüstri 4.0 ve Uluslararası İlişkiler (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Nesnelerin İnterneti ve Uluslararası İlişkiler (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Veri Madenciliği ve Uluslararası İlişkiler
 • Yapay Zeka ve Uluslararası İlişkiler
 • 5G Teknolojisi ve Uluslararası İlişkiler  (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Arttırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik ve Uluslararası İlişkiler
 • Kuantum Teknolojileri ve Uluslararası İlişkiler
 • 3B Yazıcılar ve Uluslararası İlişkiler
 • Dijital İkiz ve Uluslararası İlişkiler
 • Karanlık Fabrikalar ve Uluslararası İlişkiler
 • Teknolojik Gelişim, İnovasyon ve Uluslararası Sistem (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Dijitalleşme ve Uluslararası Entegrasyon (2 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Yazılım, Hukuk ve Uluslararası boyutları (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Savaş ve Teknoloji (1 bölüm önerisi kabul edildi)
 • Robotik Çağ ve Küresel Ekonomi

Editör

Çağdaş CENGİZ, Phd, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye (Email : cagdas.cengiz[@]deu.edu.tr )
Ömer AYDIN, Phd, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye (Email : omer.aydin[@]cbu.edu.tr. )

Yayınevi

Kitap ÜAK ve Akademik teşvik kriterleri bakımından Uluslararası Yayınevi niteliğine sahip bir yayınevi olan Nobel Yayıncılık (13.03.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.) tarafından basılacaktır. Kitabın elektronik ve basılı olarak yayınlanması planlanmaktadır. ISBN temin işlemleri yayınevi tarafından gerçekleştirilecektir. Kitabın çevrimiçi olarak erişime açık (open access) olması amaçlanmaktadır. Yayınevi bilgileri sözleşme yapıldıktan sonra paylaşılacaktır.

Ücret
Kitabın basımı için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Önemli Tarihler

 • Bölüm Önerisi (Özet) Son Gönderim Tarihi: 15.02.2021 28.02.2021
 • Bölüm Önerisi Kabul/Red Bildirimi Tarihi: 01.03.2021 07.03.2021
 • Bölüm Gönderim Tarihi: 01.05.2021
 • Hakem değerlendirmeleri sonucu geri dönüş: 15.06.2021
 • Düzenlenmiş bölümlerin gönderilmesi: 15.07.2021
 • Kabul: 01.08.2021
 • Planlanan yayın tarihi: 30.08.2021

Yazarlara Bilgi Notu / Yazım kuralları
Lütfen bölüm önerisi için özetinizi 28.02.2021 tarihine kadar gönderiniz. Bölümönerisi kabul edilen yazarlarımız kitap bölümlerini en geç 1 Mayıs 2021 tarihine kadar göndermelidir. Gönderimi yaparken aşağıda belirtilen bilgilerin eksiksiz olduğuna, kuralları ve uyarıları dikkate aldığınıza emin olunuz.

 • Öncelikle bölüm özeti, başlığı ve yazar bilgileri gönderilerek öneride bulunulacaktır.
 • Bölüm önerisi kabul edilen yazarlara kabul bildirimi yapılacaktır.
 • Bölüm önerisi yapmayan ve önerisi kabul edilmeyen yazarların metinleri kitapta yayınlanmayacaktır.
 • Hakem değerlendirmeleri sonrası kabul edilmeyen çalışmalar yayınlanmayacaktır.
 • Başlık (Bölümünüzü anlam bütünlüğüyle karşılayan bir başlık belirlemelisiniz)
 • Yazar bilgileri (Her bir yazar için isim soyisim, akademik unvan, kurum bilgileri, e-mail ve ORCID numarası veriniz)
 • Özet (Minimum 200, maksimum 350 kelimeden oluşmalı)
 • 7000 kelimeyi aşmayacak şekilde bir metin gönderiniz.
 • Kitap bölümleri Türkçe dilinde yazılmalıdır. Microsoft Word (docx) ile yazılmış olmalıdır. A4 sayfa boyutunda herhangi bir yazı boyutu ve kenar boşluğu yapısı ile bölümlerinizi hazırlayabilirsiniz. Mizanpaj tarafımızca yapılacaktır.
 • Bölümlerin gönderimi cagdas.cengiz[@]deu.edu.tr veya omer.aydin[@]cbu.edu.tr adresine yapılmalıdır.
 • Gönderilen kitap bölümleri hakem değerlendirmesinden geçecektir.
 • Gönderilen metinler orjinal olmalıdır. Başka bir yerde yayınlanmamış olmalı veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmamalıdır.
 • Bölümler değerlendirmeye alınmadan önce intihal programları ile incelenecek olup uygun bulunmayan bölümler yazarına iade edilecektir.

İletişim ve detaylı bilgi için:
Dr. Çağdaş CENGİZ veya Dr. Ömer AYDIN ile aşağıdaki bilgileri kullanarak iletişime geçebilirsiniz.
Email: cagdas.cengiz[@]deu.edu.tr , omer.aydin[@]cbu.edu.tr

Not: Hakem değerlendirmeleri sonrasında veya çağrı süresi sonunda kitabın yayımlanabilmesi için gerekli yeter bölüm sayısına herhangi bir nedenle ulaşılamaması durumunda kitabın basılmasının iptali hakkını editörler sakı tutmaktadır.  Bu durumda mümkün olan en kısa sürede yazarlar editörler tarafından bilgilendirecektir.