Bilgisayar Sistemlerinde Güvenlik ve Gizlilik

Bilgisayar Sistemlerinde Güvenlik ve Gizlilik

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDIN

omeraydin@cbu.edu.tr

Kitap Bölümü Göndermek için lütfen burayı tıklayınız.

Günümüzde teknolojik gelişmeler ile güvenlik algısı, argümanları ve tehditleri de değişiklik göstermektedir. İnternet ve getirdikleri her alana tesir ettiği gibi güvenlik ile ilgili algıları da değiştirmektedir. İnternetin yanında yazılımlar ve donanımlar üzerinden çeşitli tehditler ortaya çıkmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca güvenlik ihtiyaçlar arasında üst sıralarda yer almıştır. İnsanlar temel fiziksel faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve sonrasında güvenli bir ortamda yaşamak istemişlerdir. Bu kapsamda içgüdüsel olarak çeşitli önlemler almışlar ve almaya da devam etmektedirler. Güvenlik olgusu sadece fiziksel ortamda değil elektronik ortamda da önemini günden güne arttırmaktadır. Günümüz dünyasında bilginin önemi artmış ve bilgiye sahip olan güce sahip olmakta ve bu güç ile diğer toplumlar veya kişiler üzerinde tahakküm kurabilmektedir. Tam bu noktada bilginin güvenliği de ön plana çıkmıştır. Bilginin istenmeyen cihazlar, kişiler, kurumlar veya ülkeler tarafından erişebilmesi, işlenmesi ve değiştirilip yok edilmesi gibi durumlarda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Veri, uygulama ve sistem güvenliği/ gizliliği bu kapsamda değerlendirilmeli ve bu sorunların çözümüne yönelik önlemler ve yöntemler geliştirilmelidir. Bu kitap güvenlik ve gizlilik ile ilgili tehditler, sorunlar, önlemler ve çözüm önerileri gibi geniş bir alanda uygulamalı ve teorik çalışmalara yer vermek üzere yayınlanacaktır. Kitap bilgisayar, elektrik-elektronik, yazılım, telekomünikasyon, bilişim gibi alanlar ve bunların diğer alanlardaki uygulamalarını kapsamaktadır. Aşağıda bir çerçeve oluşturması bakımından konular listelenmiştir. Bu konular veya sizin önereceğiniz ek konularda da bölümler değerlendirilerek uygun bulunması halinde kabul edilebilecektir. 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacak olan “Bilgisayar Sistemlerinde Güvenlik ve Gizlilik” isimli kitabımızda, sizleri değerli çalışmanız ile aramızda görmekten mutluluk ve onur duyarız. Bu kitap kapsamındaki bölümlere yazar olarak katkı sunmak isterseniz, https://forms.gle/dxG3vXbGc8cGD7o19 adresindeki formu eksiksiz doldurunuz.

Kitabın içeriğini oluşturacak olan konular aşağıda listelenmiştir.

Kitap Konuları:

 • Veri güvenliği ve gizliliğinin temelleri
 • Güvenlik açığı analizi ve değerlendirmeleri
 • Saldırılar ve güvenlik açıklarının tespiti
 • Saldırı deseni algılama ve tahmin
 • Nesnelerin İnterneti (IoT) güvenlik tehditleri
 • Kimlik doğrulama ve erişim kontrolü
 • Kriptografi ve kablosuz güvenlik
 • Bilgisayar ağları ve güvenlik
 • Güvenliği artırmak için makine öğrenimi
 • Güvenlik ve mahremiyet
 • Hafif sistemlerde güvenlik ve gizlilik uygulamaları
 • Rastgele sayı üreteçler
 • Doğrulama Protokolleri
 • Şifreleme algoritmaları
 • DDos Saldırıları
 • Sızma testleri
 • Mobil Bankacılık Güvenliği
 • Blok Zinciri ve Kripto Para Kullanımları
 • Güvenli Mesajlaşma,
 • Sosyal medya ve güvenlik
 • E-mail güvenliği
 • Veri Güvenliği ve Gizliliği,
 • Veritabanı güvenliği
 • Diğer

Yayınevi: EFE AKADEMİ YAYINLARI ( https://efeakademi.com )

Efe Akademi yayınevi, ÜAK doçentlik kriterleri ile Akademik Teşvik kriterlerine göre Mühendislik, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim Bilimleri vb. uluslararası yayınevi statüsünde kabul edilmektedir. İlgili uluslararası yayınevi belgesi için https://efeakademi.com/wp-content/uploads/2021/10/Uluslararasi-Yayinevi-Makam-Yazisi-Ekim-2.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

Önemli Tarihler:

Kitap Bölümü Son Gönderim : 5 Ocak 2022

Kitap Değerlendirme Süreci    : 5 Ocak 2022 – 10 Şubat 2022

Bölüm Kabul/Red Bildirimi   : 10 Şubat 2022

Kitap Yayını                              : 28 Şubat 2022

 

Kitap Bölümü Göndermek için lütfen burayı tıklayınız.