Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDIN

omeraydin@cbu.edu.tr

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, 2021 yılının sonunda yayınlanacak olan teorik ve/veya uygulamalı özgün kitap bölümleri yayınlayan bilimsel, hakemli ve açık erişim ilkesini taşıyan uluslararası bir kitaptır. Amacı, sosyal bilimler alanında geniş kapsamdaki kitap bölümlerini yayınlayarak bilime, insanlığa faydalı çalışmaları araştırmacılara ve tüm ilgi duyan kitleye ulaştırmaktır.

Kapsam olarak İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri, Uluslararası ilişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Etnoloji, İslami Bilimler, Din Bilimleri, Hukuk ve Edebiyat Dalları alanlarında gönderilecek bölümlere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası yazılar da değerlendirme sürecine alınır.

Yayınevi: Kitap İzmir Akademi Derneği’nin yayınevinden yayınlanacaktır. İzmir Akademi Derneği 2021 yılında akademik yayıncılık, etkinlikler, projeler, eğitimler vb. gibi çalışmalar yürütmek üzere İzmir’de kurulmuştur. Yine aynı yıl içinde yayıncılık ve dağıtım faaliyetleri için T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapıp yetki sertifikası almıştır. Sertifikaya ulaşmak için https://www.izmirakademi.org/publishing-house adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ücret: Yazarlar için herhangi bir yayın, işlem vb. ücret sözkonusu değildir.

Yayın Politikası: Kitapta açık erişim politikasını benimsenmiştir. Yazarlar, Editörler ve/veya diğer araştırmacılar istedikleri ortamlarda özgürce kitap içeriklerini paylaşabilirler.

Önemli Tarihler:

Bölüm Başvuru Son Tarihi     : 01.10.2021

Hakem değerlendirme süreci   : 01.09.2021- 05.10.2021

Kanul/Red Bildirimleri           : 05.10.2021

Planlanan Yayın Son Tarihi     : 15.10.2021